Gå til indhold
HjemBetingelser

Betingelser

Generelle betingelser
Disse betingelser regulerer kundens brug af varer og tjenester leveret af Identiketter ApS, herefter omtalt som Leverandøren.

Betingelserne gælder for alt salg fra Leverandøren, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

Priser og levering
Ved bestilling sender Leverandøren automatisk en ordrebekræftelse via e-mail. Kunden forpligter sig til at undersøge, at denne ordrebekræftelse er i overensstemmelse med bestillingen for så vidt angår produkttype, indhold, antal og pris.

Bestillingen er bindende når den er registreret hos Leverandøren.

Leverandøren er forpligtet til at levere kundens bestilling, hvis denne ikke afviger fra det Leverandøren tilbyder på sin hjemmeside eller via andet markedsføring.

Leverandøren accepterer Dankort, Visa og Mastercard. Leverandøren kræver ikke gebyr for kortbetaling. Beløbet for varerne trækkes først, når varerne sendes fra www.identiketter.dk.

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) inkl. moms og fragt.

Bestillinger som registreres udenfor normal åbningstid, behandles og sendes førstkommende åbningsdag.

Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre i den oplyste leveringstid uden nærmere varsel.

Eventuelle prisændringer som sker efter bestillingstidspunktet, som ikke skyldes fejl (se nedenfor), virker ikke med tilbagevirkende kraft.

Hvis der forekommer skrive- eller trykfejl af væsentlig størrelse fra Leverandøren, i annoncer og lignende, og/eller på hjemmesiden som er højere end 15% af den normal salgspris, kan Leverandøren ensidigt ændre, slette eller afvise en ordre.

Dette gælder selv om kunden har modtaget ordrebekræftelse eller lignende.

Sådanne fejl skal korrigeres straks de opdages af Leverandøren, idet Leverandøren ellers mister retten til at foretage ændringer.

Kundens pligter
Den som er registreret som kunde hos Leverandøren er ansvarlig for betaling af de ydelser Leverandøren eller dennes samarbejdspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.

Ansvaret omfatter også andres brug af kundens ydelser, herunder også uvedkommendes brug, såfremt det ikke kan påvises at uvedkommendes brug er muliggjort grundet uagtsomhed fra Leverandørens side.

Reklamation
Før der reklameres til Leverandøren, bør kunden undersøge om fejlen skyldes kundens forhold.

Hvis kunden kan godtgøre, at produktet ikke fungerer i henhold til Leverandørens beskrivelse, må kunden reklamere uden ugrundet ophold.
Når du handler ikke specialfremstillede varer, har du 24 måneders reklamationsret (ved specialfremstillede varer forstås; en vare der er fremstillet efter dine ønsker – altså f.eks. påtrykt specielt navn eller andet). Ved ønske om reklamation, kan du få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete sag. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores postadresse, se nedenfor. Når du returnerer varen, bedes du angive en beskrivelse af fejlen.

Har du sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du få tilsendt en e-mail når vi har modtaget varen. I e-mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.

Afhjælpning
Leverandøren skal snarest mulig efter at være informeret om en mangel ved produktet, iværksætte tiltag med henblik på at udbedre manglen.

Hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre en mangel, uden dette er aftalt med Leverandøren, sker dette for egen regning.

Fortrydelsesret
Fortrydelsesretten gælder kun ved forbrugerkøb. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fortrydelsesretten løber fra den dag, hvor du har modtaget din vare.

Leverandøren sælger både produkter som er personlig tilvirket (bestillingskøb) og standardvarer, som ikke er specialfremstillet til den enkelte køber. Der er kun fortrydelsesret på standardvarer.

Hvis du fortryder et køb af en vare, er det vigtigt, at du giver Leverandøren tydelig besked om at du fortryder, inden fortrydelsesfristen udløber. Brug gerne den standardfortrydelsesblanket, som fremgår af forbrugeraftalelovens bilag 3. Varen skal returneres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter at du har givet Leverandøren meddelelse om din fortrydelse.

Hvis du fortryder dit køb af en vare, som der ikke er fejlbehæftet, skal du returnere varen i væsentligt samme stand og mængde, som da du modtog den. Du kan fortryde et køb, selvom varen er blevet brugt. Du mister ikke din fortrydelsesret, selvom varen er blevet beskadiget eller forringet som følge af brug. Kunden skal imidlertid betale for en eventuel værdiforringelse af varen, hvis kunden har behandlet varen på en anden måde, end hvad der var nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. En vare er kun brugt, hvis den bruges ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik. Fortrydelsesretten bortfalder hvis du bruger varen på en måde som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.

Når der gøres brug af fortrydelsesretten, skal du selv betale portoen for at sende varen i retur. Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

Når du fortryder dit køb, tilbagebetales købesummen. Dette gøres når vi har fået varen retur og kontrolleret at den lever op til reglerne for fortrydelsen. Ved tilbagebetaling, anvendes samme betalingsmiddel som du har brugt til den oprindelige transaktion.

Fortrydelse ved bestillingskøb (specialfremstillet vare):
Ved specialfremstillet vare forstås; varer der er fremstillet efter dine ønsker – altså f.eks. påtrykt specielt navn eller andet.
Ved bestillingskøb bortfalder de 14 dages fortrydelsesret og du accepterer ved ordreafgivelse at produktionen kan starte.

Ekstraordinære forhold
Leverandøren er kun ansvarlig for tab af varen hvis der kan påvises fejl eller mangler fra Leverandørens side.

Dette gælder dog ikke hvis Leverandøren kan godtgøre at tabet skyldes forhold udenfor Leverandørens kontrol, og som Leverandøren samtidig ikke med rimelighed kunne have undgået (force majeure).

Ved forbrugerkøb kan betingelserne ikke være dårligere end betingelserne i loven, jfr. Lov om forbruger-køb.

Ændring i betingelserne
Leverandøren forbeholder sig retten til at ændre nærværende betingelser, det samme gør sig gældende i forbindelse med ændringer i lovgivningen, der medfører nødvendige ændringer i betingelserne.

Forbehold
Leverandøren tager forbehold for skrivefejl og eventuelle prisændringer.

Billeder der er brugt på Leverandørens hjemmesider er illustrative og kan afvige fra varens faktiske udseende.

Personlige oplysninger
Leverandøren skal bruge navn, adresse og e-mailadresse når du handler hos Leverandøren.

Informationerne opbevares i forbindelse med regnskabsføring, afgiftshåndtering, kommunikation med kunden og eventuel reklamation.

Af sikkerhedshensyn gemmer vi også IP-adressen som blev brugt i forbindelse med bestillingen.

Ved betaling via faktura eller kort opbevarer vi ikke oplysninger udover det som er nødvendig for at sikre en effektiv håndtering af eventuelle problemer med transaktionen.

Vi benytter Trustpilot i forbindelse med indsamling af kundeanmeldelser. Vi videregiver navn, ordrenummer og e-mailadresse til dette formål.
Besøgsdata og e-mailadresser, der ikke indeholder følsomme oplysninger, bliver delt med Google. Din e-mailadresse anonymiseres ved hjælp af SHA-256 kryptering og deles derefter med Google. Dette bruges til markedsføringsformål, og du kan selv administrere, hvilke annoncer du ser i Google-produkter. Det gør du her.
Ved tekniske fejl kan ordreinformationen i sjældne tilfælde blive sendt til Rollbar.

Ophavsret
Leverandøren, eller samarbejdspartnere til Leverandøren, har alle rettigheder til indhold på disse hjemmesider.

Dette er beskyttet af bl.a. ophavs-, markedsførings- og varemærkelovgivningen.

Dette indebærer at både fremgangsmåde, varemærker, firmanavn, produktnavn, information om produkter, herunder omtale af produkterne og vægt, billeder / grafik, design og layout og andet indhold på disse hjemmesider ikke må kopieres eller benyttes uden udtrykkeligt og skriftligt forhåndssamtykke fra Leverandøren.

Identiketter ApS – November 2022

Kontaktinformation
CVR-nr. 36549319

Identiketter ApS
Vesterbrogade 74
1620 København V

E-post: info@identiketter.dk